VII. ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRESİ

XIII.ZOOTEKNİ BÖLÜM BAŞKANLARI KOORDİNASYON TOPLANTISI


 v

 

 
 
BİLİM KURULU
DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Mustafa AKŞİT – Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. M. Ziya FIRAT – Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Mesut TÜRKOĞLU– Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Muhlis MACİT– Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Turgay ŞENGÜL-Bingöl Üniversitesi

Prof. Dr. Türker SAVAŞ – Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Zeynel CEBECİ– Çukurova Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Nihat TEKEL – Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman AKKAN– Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Yusuf KONCA – Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ – Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doç .Dr. Abdullah CAN – Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut KESKİN– Mustafa Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Muhittin ÖZDER – Namık Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Ergin ÖZTÜRK – Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Recep SIRALI – Ordu Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan YETİŞİR – Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. M. Turan TOKER – Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. M. Sait EKİNCİ– Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr. Ümran ŞAHAN – Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Fırat CENGİZ– Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONURSAL BAŞKAN

Prof Dr. Mustafa BİRİNCİOĞLU

(Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü)

KONGRE SAHİBİ

Prof. Dr. Orhan KARACA

(Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı)

BAŞKAN

Prof. Dr. Mustafa AKŞİT

ORGANİZASYON KURULU

Prof. Dr. Tufan ALTIN

Prof. Dr. Mete KARACAOĞLU

Doç. Dr. Mürsel ÖZDOĞAN

Doç. Dr. İbrahim CEMAL

Doç. Dr. Atakan KOÇ

Yrd. Doç. Dr. Hulusi AKÇAY

Öğr. Gör. Birol BİRİNCİOĞLU

Öğr.Gör. Dr. Onur YILMAZ

Araş. Gör. Dr. Demir ÖZDEMİR

Araş. Gör. Dr. Murat YILMAZ

Araş. Gör. A.Önder ÜSTÜNDAĞ

Araş. Gör. Zeynep KAÇAMAKLI

SEKRETERYA

Araş. Gör. Burcu MESTAV

Araş. Gör. Nezih ATA