KONGRE PROGRAMI

 

24 MAYIS 2012 PERŞEMBE

12:00-24:00

Otele giriş ve kayıt işlemleri

20:00-21:00

Hoş geldiniz yemeği

 

 

25 MAYIS 2012 CUMA 

08:00-09:00

Kahvaltı

09:00-10:00

Kayıt işlemleri ve posterlerin asılması

10:00-10:30

Açılış ve protokol konuşmaları

10:30-10:45

Çay kahve arası ve poster sunumları

I. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Mustafa OĞAN

10:45-11:00

Yem üretim aşaması farklılığının İvesi erkek kuzularda besi performansı ve karkas özellikleri üzerine etkisi

Hakan ÜSTÜNER, Serdal DİKMEN, İ.İsmet TÜRKMEN

11:00-11:15

Suffolk ve Merinos kuzuların besi performansı ve bazı kesim özelliklerinin araştırılması

Mikail ARSLAN, Orhan YILMAZ, Hüseyin DENK

11:15-11:30

Kıvırcık Kuzularda süt emme süresi (45, 75 ve 120 gün) ve doğum tipinin (tek, ikiz) bazı stres parametreleri, karkas ve et kalitesi üzerine etkisi

Hülya YALÇINTAN, Bülent EKİZ, Elif. E. EKİZ, Ömür KOÇAK, Alper YILMAZ

II. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metin BAYRAKTAR

11:30-11:45

Bafra (Sakız x Karayaka G1) kuzularında et kalitesinin değerlendirilmesinde temel bileşenler analizinin kullanılması

Aytaç AKÇAY, Akın YAKAN, Necmettin ÜNAL

11:45-12:00

Ankara şartlarında Akkaraman, İvesi ve Kıvırcık ırklarında döl verimi, büyüme ve yaşama gücü

Akın YAKAN, Necmettin ÜNAL, Taşkın DALCI

12:00-12:15

Tuj kuzularında büyüme özellikleri ve bazı vücut ölçülerine ana yaşı, cinsiyet, doğum tipi ve doğum yılının etkisi

Mehmet SARI, Serpil IŞIK, Kadir ÖNK, Ali Rıza AKSOY, Muammer TİLKİ

12:15-13:15

ÖĞLE YEMEĞİ

III. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zehra BOZKURT

13:15-13:30

Türkiye'de farklı bölgelerde yetiştirilen Holştayn sığırlarda bazı süt ve döl verimi özellikleri

Murad GÜRSES, Metin BAYRAKTAR

13:30-13:45

Holştayn sütçü ineklerde ovulasyonun senkronizasyonu sonrası yapay tohumlama zamanlamasının döl verimi performansına etkisi

Tahir BAYRİL, Orhan YILMAZ

13:45-14:00

Süt sığırlarında vücut sıcaklığının kalıtım derecesi ve verim özellikleri ile arasındaki genetik ve fenotipik korelasyonlar

Serdal DİKMEN, Daniel NULL, John J. COLE, Peter J. HANSEN

IV. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cafer TEPELİ

14:00-14.15

Kısıtlı protein ile beslenen erkek ve dişi broilerlerde karkas özellikleri, et kalitesi ve bağışıklık düzeyleri

Fatih ATASOY, Akın YAKAN, Mustafa UĞURLU, Necmettin ÜNAL, Taylan AKSU, Seyda CENGİZ

14:15-14:30

Akut gürültünün etlik piliçlerde korku ve bazı stres göstergeleri üzerine etkileri

M.Kenan TÜRKYILMAZ, Ahmet NAZLIGÜL, Evrim DERELİ FİDAN, Pınar ALKIM ULUTAŞ

14:30-14:45

Yumurtlama öncesi dönemde ışık programında yapılan değişikliğin etlik piliç ebeveynlerinde bazı stres parametrelerine etkisi

Mehtap ÖZÇELİK, Ülkü Gülcihan ŞİMŞEK

14:45-15:00

Çay-kahve arası ve poster sunumları

V. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necmettin ÜNAL

15:00-15:15

Türk Çoban Köpeklerinin kökenlerinin araştırılması. I. Morfolojik özellikler

Cafer TEPELİ, Metin ERDOĞAN, Alper YILMAZ, Zafer BULUT, Peter SAVOLAINEN

15:15-15:30

Türk Mastifi (Malaklı) Köpeklerin morfolojik ve genetik özellikleri

Fatih ATASOY, Metin ERDOĞAN, Bora ÖZARSLAN, Banu YÜCEER, Afşin KOCAKAYA, Halil AKÇAPINAR

15:30-15:45

Türkiye'deki Zağar (Dikkulak) Köpeğinin bazı morfolojik özellikleri

Orhan YILMAZ, Mehmet ERTUĞRUL

VI. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alper YILMAZ

15:45-16:00

Türkiye'de yetiştirilen Alaca Atların tanımlanması

Orhan YILMAZ, Mehmet ERTUĞRUL

16:00-16:15

Çiftçilerin hayvanlara yönelik tutum ve davranışlarının hayvan refahı ile ilişkisi

Zehra BOZKURT, İbrahim KILIÇ, Özlem GÜCÜYENER HACAN, Koray ÇELİKELOĞLU

16:15-16:30

Afyonkarahisar İli koyunculuk işletmelerinde çalışanların hayvan refahını etkileyen faktörlere ilişkin algıları

İbrahim KILIÇ, Zehra BOZKURT, Mustafa TEKERLİ, Serdar KOÇAK, Koray ÇELİKELOĞLU

16:30-16:45

Çay-kahve arası ve poster sunumları

VII. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bülent EKİZ

16:45-17:00

Keçilerde genetik belirteç olarak kullanılabilecek ceylan kökenli üç mikrosatelit lokusu

Şükrü GÜRLER, Faruk BOZKAYA

17:00-17:15

Türkiye'deki Japon bıldırcınlarında bazı lokuslardaki kesim bölgesi çeşitliliğinin araştırılması

Faruk BOZKAYA, Şükrü GÜRLER, Muğdat YERTÜRK

17:15-17:30

Broilerlerde abdominal yağ birikimine etki eden faktörlerin Kovaryans Analizi ile incelenmesi

Aytaç AKÇAY, Mustafa UĞURLU, Akın YAKAN, Fatih ATASOY

VIII. OTURUM

Oturum Başkanı: .........................................

17:30-18:00 Kongrenin değerlendirilmesi
20:00-24:00
GALA YEMEĞİ

 

26 MAYIS 2012 CUMARTESİ

(Gökova-Akyaka-Dalyan-İztuzu Plajı-Köyceğiz Gölü Gezisi)

07:30-08:15

Kahvaltı

08:30

Otelden hareket

22:00 Otele varış
 

 

27 MAYIS 2012 PAZAR

08:30-10:00

Kahvaltı

10:00-12:00

Uğurlama

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IV. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi - AYDIN

24-26 Mayıs 2012