BİLDİRİLER

Bildiri özetleri son gönderme tarihi: 01 Mart 2012

Sözlü bildiri tam metinleri son gönderme tarihi: 20 Mart 2012

Sözlü/poster bildiri özetleri ile sözlü bildiri tam metinlerinin hazırlama kuralları:

  1. Bildiri tam metinleri Türkçe olarak Microsoft Word programında, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve 1,5 satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır.

  2. Özetler Türkçe ve İngilizce olarak ayrı sayfalara hazırlanmalıdır.

  3. Özetler en çok 250 kelime olacak şekilde hazırlanmalı ve altına anahtar kelimeleri eklenmelidir.

  4. Sayfa düzeninde solda 4 cm, sağ, alt ve üst kenarlarda 3 cm boşluk bırakılmalıdır.

  5. Bildiri başlığı ortalanarak koyu ve tümü büyük harf olarak yazılmalıdır.

  6. Yazar adları 12 punto büyüklükte, soyadlar büyük harfler ile yazılmalı ve sorumlu olan yazarın adının altı çizilmelidir.

  7. Yazarların bağlı oldukları kurum adı ve adresi 10 punto ve ortalı yazılmalıdır.
  8. Sözlü bildiri tam metinleri en çok 10 sayfa olarak hazırlanmalıdır.

Poster boyutları:

Posterler 70x100 cm olarak hazırlanmalıdır.

Bildiri özetleri ve tam metinlerin gönderileceği elektronik posta adresi:

vetzootekni2012@adu.edu.tr

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IV. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi - AYDIN

24-26 Mayıs 2012