KONGRE PROGRAMI

 

6 EYLÜL 2011 SALI

09:00-10:00   

KAYIT VE POSTERLERİN ASILMASI

10:00-11:00

AÇILIŞ TÖRENİ,

10:00-10:20

MÜZİK DİNLETİSİ

10:20-11:00

PROTOKOL KONUŞMALARI

11:00-11:15

Dünya Veteriner Hekimliği Yılı (Vet 2011)   

Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ  

11.15-11:30

Prof. Dr. AHMET MENGİ’nin (Emekli)  ÖZGEÇMİŞİ

Prof. Dr. Süleyman TEKELİ

11:30-11:50

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya  Anabilim Dalının Eğitim-Öğretim ve Araştırma Faaliyetlerinde Kuruluşunda Bugüne Kadar Görülen Gelişmeler

 Prof. Dr. AHMET MENGİ

11:50-12:00

PLAKET VERİLMESİ

12:00-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-13:45

Doç. Dr. KAMURAN ERTÜRK’ün  HAYATI - PLAKET VERİLMESİ

Prof. Dr. Hilal KARAGÜL

1.OTURUM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sema TEMİZER OZAN

                                    Prof. Dr. Behiç SERPEK

13:45-14:10

Proteomiks Ve Uygulama Alanları

Prof. Dr. Hamdi UYSAL

14:10-14:30

Proteomik Ve 2-DE

Özgür KAYNAR

14:30-14:45

Subklinik Mastitisli İneklerde Süt Serum Proteinlerinin İki Boyutlu Elektroforez (2-DE) ile İdentifikasyonu ve Karekterizasyonu

Mert PEKCAN, Hamdi UYSAL, Arif ALTINTAŞ, Ayhan BAŞTAN, Neslihan ZİLAN, Johanna ZİPPLİES, Hakan SARIOĞLU, Cornelia DEEG,  Marius UEFFİNG, Hilal KARAGÜL

14:45-15:00

Kahve Arası

2.OTURUM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet NİZAMLIOĞLU

                               Prof. Dr. Berrin SALMANOĞLU

15:00-15:15

Ökaryotik Hücrelerde Komet Yöntemi

Selim SEKKİN

15:15-15:30

Farklı Dozda Uygulanan Vitamin C’nin HepG2 Hücrelerinde Apoptozis Üzerine Etkileri

Burcu Menekşe ALPASLAN,  Tevhide SEL

15:30-15:45

Deneysel Karaciğer İntoksikasyonunda DNA Hasarının Belirlenmesi ve N Asetil Sisteinin Rolü

Hasan AKŞİT, Ayşegül BİLDİK

15:45-16:00

Farklı Kültür Ortamlarında MDCK Hücrelerinde Osteopontin Düzeyleri Ve Böbrek Taş Oluşumu İle İlişkileri

Neslihan TAŞÇENE, Hilal KARAGÜL

16:00-16:15

Kahve Arası

3.OTURUM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ulvi Reha FİDANCI

                                    Prof. Dr. Tevhide SEL

16:15-16:30

Bakır Verilen Broylerlerde Levamizol’ün Oksidatif Stres Üzerine Etkisi

A. Arzu YİĞİT , Miyase ÇINAR, Ebru YILDIRIM

16:30-16:45

Sigara dumanı zararlılarının akciğer epitel hücrelerine verdiği yangısal ve oksidan hasarı üzerine kafeik asit fenetil ester etkisi

F. Barış BARLAS,  Suat ERDOĞAN

16:45-17:00

Kafeik asit fenetil esterin akciğer epitel hücrelerini oksidatif stres ve yangıya karşı koruyucu etkileri

Altuğ KÜÇÜKGÜL, Suat ERDOĞAN

17:00:17:15

Lobaria Pulmonaria’dan İzole Edilen Stiktik Asitin Sıçanlarda İndometazin İle Oluşturulan Ülser Modelinde Antiülser Mekanizmalarının Araştırılması

Mesut HALICI, Fehmi ODABAŞOĞLU, Ahmet  Zekai HALICI, Ali ASLAN, O. İrfan KÜFREVİOĞLU

17:15-17:30

Yağlı Diyet İle Beslenen Sıçanlarda Timokinon’un Plazma Karnitin, Serum Paraoksanaz Ve Lipid Profili Uzerine Etkileri

Elif BACAK GÜLLÜ, Gülcan AVCI

17:30-18:30

POSTER TARTIŞMASI

19:30

AÇILIŞ YEMEĞİ (ADÜ SOSYAL TESİS)

 

 

 7 EYLÜL 2011 ÇARŞAMBA 

09:30-09:45   

Prof. Dr. Şendoğan GÜLEN’in HAYATI - PLAKET VERİLMESİ

Prof. Dr. Sema TEMİZER OZAN

4.OTURUM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sema GÜRGÖZE

                                    Prof. Dr. Seyfullah HALİLOĞLU

09:45-10:00

Türkiye’de Bulunan Bazı Sığır Irklarının DGAT1 ve PRNP Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması

İclal ŞAHIN,   Mehmet    NİZAMLIOGLU,  Müge DOĞAN,  Ercan KURAR,     Zafer BULUT, Yusuf ÖZSENSOY 

10:00-10:15

Türkiye’de Bulunan Bazı At Irklarında ECA20 STR Lokuslarının Polimorfizmi

Zafer BULUT, Mehmet NİZAMLIOĞLU,  Ercan KURAR,  Oya BULUT,  Müge DOĞAN, Esma Gamze İLGAR

10:15-10:30

Türkiye’de Bulunan Bazı Yerli Sığır Irklarının MtDNA D-Loop Polimorfik Bölgelerinin Araştırılması

Müge DOĞAN, Mehmet NİZAMLIOĞLU,   Ercan KURAR, Yusuf ÖZŞENSOY,   Zafer BULUT, Vahdettin ALTUNOK,  Ayşe IŞIK,  Aysun ÇAMLIDAĞ

10:30-10:45

El Osteoartriti Olan Hastalarda Biyolojik Markerlerin Değerlendirilmesi

Leyla Didem KOZACI, Buket MİRANOĞLU, Omer Faruk ŞENDUR, Didem KELEŞ, Gülgün OKTAY, Pierdomenico RUGGIERI, Nicola FRANCESCHINI

10:45-11:00

Kahve Arası

5.OTURUM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fatmagül YUR

                                    Prof. Dr. Necmi ÖZDEMİR

11:00-11:15

Şap Hastalığında (Aphtae Epizooticae) Antioksidan Savunma Sisteminin Değerlendirilmesi

Bülent BALLI, Armağan HAYIRLI, Cemal ORHAN, Akar KARAKOÇ, Ahmet KIZILTUNÇ, Kazım ŞAHİN, Özgür KAYNAR

11:15-11:30

İnorganik Arsenik Ve İnsan Eritrositlerinde Glutatyon Çıkışı

Yeliz ÇAKIR, Deniz YILDIZ

11:30-11:45

Kuzularda Rasyona Yucca Schıdıgera Tozu Katılmasının Antioksidan Parametreler Üzerine Etkilerinin Araştırılması

İsmail KÜÇÜKKURT, Sinan İNCE, A.Fatih FİDAN, Gülcan AVCI, Tuba BÜLBÜL, Abdullah ERYAVUZ

11:45-12:00

Başarılı Bir Bilimsel Araştırma Projesi Nasıl Hazırlanır?

Suat ERDOĞAN

12:00-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

6.OTURUM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gülhan HOŞTÜRK

                                    Prof. Dr. Ali ERTEKİN

13:30-13:45

Aspergillus Sp. Tarafından Üretilen Amilaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu

Ahsen UÇAR, Kubilay METİN

13:45-14:00

Tip 2 Diyabetli Ratlarda Sitagliptinin Oksidatif Stres Üzerine Etkisi

Ömer HAZMAN, Sefa ÇELİK

14:00-14:15

Farklı Yumurta Sarısı Ve Antioksidan İçeren Sulandırıcıların Koç Spermasının Dondurma-Çözdürme Sonrası Membran Bütünlüğü ve Biyokimyasal Parametreleri Üzerine Etkisi

Nuri BAŞPINAR, Kenan ÇOYAN, Pınar PEKER AKALIN, Ali Doğan ÖMÜR, Şükrü GÜNGÖR, Caner ÖZTÜRK, Mustafa Numan BUCAK

14:15-14:30

Gürültü Kirliliğine Maruz Bırakılan Ratlarda Alfa Lipoik Asitin Antioksidan Etkinliğinin Araştırılması 

Yasemin SUNUCU KARAFAKIOĞLU, İsmail KÜÇÜKKURT, Sinan İNCE, Mustafa YALÇIN, Recep ASLAN

14:30-14:45

Kahve Arası

7.OTURUM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ

                                    Prof. Dr. Semiha DEDE

14:45-15:00

Keten Tohumu Tüketiminin Düzenli Egzersiz Yapan Ve Yapmayan Sağlıklı Yetişkinlerde Kan Basıncı, Serum Lipidleri, Hemapoetik Sistem, Karaciğer Ve Böbrek Enzimleri Üzerine Etkisi

Sema YAŞAR, Pınar TANRITANIR,  Gökhan OTO, Abdullah YEŞİLOVA,  Ramazan ESEN, Cennet RAĞBETLİ A.Cumhur DÜLGER

15:00-15:15

Askerlik Eğitiminin Büyüme Hormonu, Testesteron Düzeyleri Ve Bazı Biyokimyasal Parametrelere Etkileri

Şerafettin KILINÇEL, Behiç SERPEK

15:15-15:30

Etin Olgunlaşması Sırasında Meydana Gelen Biyokimyasal Değişimler

Semra KAYAARDI, Ceyda ZENGİN, Pelin TALU

15:30-15:45

Rigor Mortis Oluşumu Sırasında Meydana Gelen Biyokimyasal Değişimler

Semra KAYAARDI, Pelin TALU, Ceyda ZENGİN

15:45-16:00

Kahve Arası

8.OTURUM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hilal KARAGÜL

                                    Prof. Dr. Vahdettin ALTUNOK

16:00-16:15

Sitrik Asit Üretiminde Şeker Kaynağı Olarak Hurda İncirlerin Değerlendirilmesi

Yasemin SERTEL, Çiğdem YAMANER, Gurbet ASLAN, Esin POYRAZOĞLU ÇOBAN, Halil BIYIK

16:15-16:30

F2-İzoprostanlar: Oksidatif Stresin Yeni Belirteci Ve Analiz Teknikleri

Tahir KAHRAMAN

16:30-16:45

Kalsiyum Ve Fosforca Yetersiz Yemlere Bor İlavesinin Etlik Piliçlerin Kan, Kemik Ve Dışkı Mineral Bileşenleri Üzerine Etkileri

Mustafa ÇINAR, Kamil KÜÇÜKYILMAZ, Mehmet BOZKURT, Abdullah Uğur ÇATLI, Erol BİNTAŞ, Kamil SEYREK, Hasan AKŞİT, Ramazan KONAK

16:45-17:00

Yeni Muhafaza Teknolojilerinin Etin Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi

Semra KAYAARDI, Müge AKKARA 

17:00-18:30

POSTER TARTIŞMASI VE KAPANIŞ

19:30 

GALA YEMEĞİ (Anemon Otel)

 

8 EYLÜL 2011 PERŞEMBE

SOSYAL PROGRAM

 

Yeşil ve Mavinin Buluştuğu Yer

Gökova / Dalyan Tekne Turu

 

09:00  Otelden Ayrılış

10:30

 Gökova Körfezi (Akyaka-Azmak)

11:30

Akyaka'dan Ayrılış

12:30

Dalyan'a Varış (Öğle Yemeği)

13:30

Dalyan'da Tekne Turu İztuzu Plajı (Carettacarettalar)

16:00

Dalyan'dan Ayrılış

17:00

Köyceğiz

20:00

Aydın'a Varış

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

V. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi - AYDIN

6-8 Eylül 2011