BİLDİRİLER

 

Yazarlar bildiri özetlerini aşağıdaki kurallara göre hazırlamalıdırlar

 

Sözlü Bildiriler için:

 1. Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce hazırlanmalıdır.

 2. Yazarlar bildiri özetlerini hazırlarken Microsoft Word programını kullanmalıdırlar.

 3. Gönderilecek eserler Times New Roman 12 punto ile bir buçuk satır aralığında, sol kenardan 4 cm (40 mm), sağ, alt ve üst kenarlardan 3 cm (30 mm) boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

 4. Bildirinin başlığı metne uygun ve anlaşılır olmalıdır. Başlıklar ortalanarak koyu ve bütün harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

 5. Yazar isimleri "12 punto", ve yalnızca soyadlar "BÜYÜK HARF" olacak şekilde ortalanarak yazılmalıdır. Sunumu yapacak olan yazarın adının altı çizilmelidir.

 6. Yazarların bağlı bulunduğu kurumun adı ve adresi 10 punto ile ortalanarak yazılmalıdır.

 7. Bildiri özetleri 250 kelimeyi geçmemelidir. Özetin altına her iki dilde anahtar sözcükler ilave edilmelidir.

 8. Her bir dil için iki ayrı sayfa kullanılmalıdır.

 9. Hazırlanan bildiri özetleri www.etkinlik.adu.edu.tr/vetbiyo2011 sayfasından Online Bildiri kısmından gönderilmelidir.

Poster Sunumları İçin:

 1. Poster Bildiri Özetleri sözlü bildiri özetleri yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

 2. Poster boyutları en az 70x100 en fazla 90x110 cm olmalıdır.

 3. Her poster, Kongre süresince sergilenecektir. Posterlerin asılması için gerekli malzeme, poster alanında Kongre görevlileri tarafından sağlanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi - AYDIN

6-8 Eylül 2011