Program Amacı ve Kapsamı

İlköğretim Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Sınıf İçinde Kullanılan Yeni Yaklaşımlar Kursu

Yenilenen ilköğretim programı ile birlikte bu çağdaki çocuklarımızın öğrenmelerini kendilerinin yapılandırması, yaratıcılıklarının arttırılması ve gelişimlerine uyumlu bir öğretim ve eğitim almaları hedeflenmiştir. Lisans seviyesinde “sınıf öğretmenliği” programında yetişen ve daha sonra ülkemizin dört bir yanına yayılan sınıf öğretmenlerimizin bu program dâhilinde kullanacakları öğretim yöntemlerini öğrenmeleri, bu yöntemlerin içinde yer alan proje yöntemi ya da probleme dayalı öğretim yapma gibi uygulamada yeterlilik gerektiren yöntemlerde başarılı olmalarını sağlayabilmek için bu yaklaşımlar ve uygulamaları konusunda gerekli yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir. Öğretmenlerimizin büyük bir kısmı çağdaş öğretim yöntemlerini ve içinde yer alan proje yöntemini biliyor olsalar da uygulamada maalesef yetersiz kalınmakta ve çoğunlukla geleneksel öğretim yöntemleri tercih edilmektedir. Dünyanın çağdaş ülkelerinde karşılaştıkları sorunlarla baş etmeyi ve aktif olarak kendilerine ait orijinal çalışmalar üretmeyi öğrenmiş öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir. Ülkemizdeki programların da hedeflerinden olan bu öğrenci tipini yetiştirecek öğretmenlerimizin kendilerinin de aktif olması ve öğrencilerini de aktif yapacak yeterlilikte bulunmalarının gerekli olduğu düşünülmektedir. Öğrencilere verilen proje ödevlerinde de öğretmenin kılavuzluğu yetersiz kalabilmektedir.   

Bu bağlamda sınıf öğretmenlerimizin öğretim yöntemlerinin uygulanması ve etkin proje ödevleri yönetebilme konusunda profesyonel desteğe ihtiyaçlarının olduğu ve kendi sınıf deneyimlerini paylaşacakları bir ortamın oluşturulmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu ihtiyacın giderilmesi doğrultusunda hazırlanan bu kurs programında ilköğretim sınıf öğretmenlerinin bu alanlardaki eksikliklerinin giderilmesi amaçlanmaktadır.


Kapsam:
Sınıf öğretmenlerimizin çağdaş öğretim yöntemlerinin mantığını ve felsefesini tam olarak anlamamış olmaları ve farklı öğretim içeriklerinin öğretilmesinde farklı yöntemler kullanmaları gerektiği mantığına yeterince sahip olmamaları dikkate alındığında bu alanlarda desteğe ihtiyaçları olduğu düşünülmektedir.

Düzenlenmesi planlanan bu kurs programıyla ilköğretim sınıf öğretmenlerinin farklı illerden ve okullardan gelen meslektaşlarıyla buluşmaları, öğretim yöntemleri ve yaklaşımlarına yönelik uygulamalar yapmaları ve kurs süresince kazandırılabilecek en üst düzeyde yeterlilik kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

“Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Çağdaş Öğretim Yaklaşımlarını İrdeleme ve Sınıf içi Öğretim Yöntemlerini Kullanma Yeterlilikleri Oluşturma Kursu”na katılacak Sınıf Öğretmenlerinin ve eğiticilerin konaklama ve yol giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İlköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Sınıf Öğretmenlerinden kursun web sitesinde yer alan başvuru formunu doldurmaları ve başvuru koşullarını taşıyan başvurulardan, Türkiye’nin her bölgesinden katılacak eşit miktardaki öğretmenlerin seçilmesini sağlayacak şekilde 30 kişilik katılımcı grubu seçilecektir. Düzenlenmesi planlanan kurs programı 25-31 Ağustos 2012 tarihleri arasında Adnan Menderes Üniversitesi MYO Uygulama Oteli ve Tesisi’nde yapılacaktır.


Bu kurs ile:
1. İlköğretimde çalışan sınıf öğretmenlerimizin öğretim yöntemleri konusunda bilgilerini tazelemek ve uygulamalar yaptırmak.
2. Sınıf öğretmenlerinin öğretim yöntemleri konusundaki teorik ve uygulama eksikliklerini giderebilmek.
3. İlköğretimdeki öğrencilerimizin davranışlarının, alışkanlıklarının ve akademik yeterliliklerinin kazanılmasında oldukça önemli bir yere sahip olan sınıf öğretmenlerinin bilimsel araştırma mantığını anlayabilmelerini sağlayabilmek ve proje üretebilme yeterliliklerini geliştirebilmek.  
4. Sınıf öğretmenlerinin derste kullandıkları öğretim yaklaşımlarının ve yöntemlerinin çeşitliliğini arttırabilmek.
5. Katılabilecekleri düzeydeki tüm bölgesel, ulusal, uluslararası proje yarışmalarına katılımı özendirmek, var olan projelerle ilgili sorunları niteliklerini arttırabilmek adına tartışabilmek.
6. Yeni öğretim yöntemleri ve yaklaşımlarının uygulanması ve proje hazırlanması ve yürütülmesi konusunda var olan yanlış bilgilerin ve önyargıların değiştirilebilmesi ve olumlu tutum oluşturulabilmesi amaçlanmaktadır.

 

2005 yılında uygulamaya konan ilköğretim programların içerisinde gözlem ve inceleme, tartışma, problem çözme, rol oynama, gösteri, oyun, anlatım, beyin fırtınası, soru-cevap, drama, kavram haritası, balık kılçığı, zihin haritası, aktif öğrenme gibi yöntem ve teknikler yer almaktadır. Söz konusu programda ölçme ve değerlendirme durumları, öğrencilerin farklı zekâ alanlarına göre öğrenme ortamı hazırlama, ürün dosyası, kontrol listesi, proje, performans değerlendirme, analitik değerlendirme tekniği, bütüncül değerlendirme tekniği, genel izlenim değerlendirme tekniği, duyuşsal özellikleri ve düzenleme becerilerini değerlendirme başlıkları ile ele alınmıştır. Bu programda ölçme ve değerlendirme durumları, öğrencilerin farklı zekâ alanlarına göre öğrenme ortamı hazırlama, ürün dosyası, kontrol listesi, proje, performans değerlendirme, analitik değerlendirme tekniği, bütüncül değerlendirme tekniği, genel izlenim değerlendirme tekniği, duyuşsal özellikleri ve düzenleme becerilerini değerlendirme şeklinde belirlenmiştir.

 Dosyayı İndirmek İçin Tıklayın

Okunma Sayısı : 0 Son Okunma : 29.11.2023 01:10

Program Amacı ve Kapsamı/Sınıf İçinde Kullanılan Yeni Yaklaşımlar/İlköğretim Sınıf Öğretmenlerine Yönelik