Proje Hakkında

Bu projenin amacı okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 6 yaş çocukların, yaparak yaşayarak öğrenmenin esas olduğu bir program doğrultusunda, kitaplarla ve duvarlarla sınırlı olmayan öğrenme ortamlarında, bütünsel gelişim alanlarını desteklemek, sanat ve estetik duygusunu geliştirmek, çeşitli türlerdeki müze gezileriyle müze kavramını tanıtmak ve temel bilimsel süreç becerilerini geliştirmektir. Okul öncesi eğitimin en önemli görevlerinden biri olan, “merak duygularını, araştırma ve öğrenme isteklerini canlı tutmak” hedefine ulaşmak amacıyla çeşitli müzeler ve antik kentler ziyaret edilecektir. Gezi öncesi, gezi sırası ve gezi sonrası etkinliklerle alan gezilerinin etkililiğinin artırılması planlanmıştır. Problem çözme, iletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme, karar verme, sorumluluk alma ve yerine getirme, araştırma, çevre bilinci, yaratıcılık becerileri, hazırlanan öğrenme durumları doğrultusunda ve farklı öğrenme ortamları aracılığıyla, oyun, drama, sanat, müzik, hikâye merkezli etkinliklerle, çocuğun yaparak yaşayarak öğrenmesi yoluyla çocuklar tarafından etkili bir şekilde kazanılması beklenmektedir.

Çalışma grubunu okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 6 yaş grubu çocuklar oluşturmaktadır. Eğitim programı 2012-2013 eğitim öğretim yılının, 1. döneminde, pilot uygulama olarak Dr. Fevzi Mürüvet Uğuroğlu İlköğretim Okulu anasınıfında 25 çocuğa, 2012-2013 öğretim yılının 2 döneminde ise Mimar Sinan Anaokuluna devam eden 6 yaş grubu 50 çocuğa uygulanacaktır.


Çalışmada veri toplama aracı olarak, etkinlik öncesi ve sonrası yaptırılan resim, öğrencilerin çektiği fotoğraflar,  çocukların üç boyutlu ürünleriyle oluşturulan portfolyo dosyası,  görüşme formları, kontrol listesi, rubrik, Okul Öncesi Davranışsal Duygusal Dereceleme Ölçeği kullanılacaktır.


Proje sonunda, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Mimar Sinan Anaokulunda, il genelinde görev yapan okul öncesi öğretmenlerine proje içeriği, uygulamaları sunularak, elde edilen ürünler sergilenecektir. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi konferans salonunda ise akademisyenlere ve öğretmen adaylarına projenin sunulması, etkinlik ürünlerinin de sergilenmesi planlanmaktadır. Ayrıca elde edilen ürünlerin ve projeye ilişkin bilgilerin proje ekibi tarafından hazırlanan web sayfasında ve uygulama yapılan okul öncesi eğitim kurumunun web sayfasında sunulmasının, projenin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.


Okunma Sayısı : 0 Son Okunma : 3.12.2023 07:59

Proje Hakkında/Öğrenmenin Eşiğinde Uygarlığın Beşiğini Keşfediyorum/