İş Adı

İş etiketi satırınız burada yer alacak.

YAZ OKULU DERS LİSTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Adı

Akademisyen

Kamu Özel Sektör Ortaklıkları ve Özelleştirme

Prof. Dr. Hüseyin ÖZGÜR

Kamu Yönetimine Giriş

Doç. Dr. Fatma Neval GENÇ

Yeni Kamu Yönetimi

Doç. Dr. Ferhat Başkan ÖZGEN

İyi Yönetişim Nedir ? Temel Sorunları ve Zorlukları Nelerdir ?

Doç. Dr. Fatma Neval GENÇ

Türk Kamu Yönetiminde Etiğin Rolü

Doç. Dr. Ertuğrul ACARTÜRK

Yönetişime Dayalı Karar Alma ve Uygulama Süreçleri

Doç. Dr. Fatma Neval GENÇ

Türkiye’de Yerel Yönetimler

Doç. Dr. Ertuğrul ACARTÜRK

Kamu Yönetiminde Kalite

Doç. Dr. Selçuk ÇOLAKOĞLU

Türk Kamu Personel Yönetimi Sistemi

Doç. Dr. Ferhat Başkan ÖZGEN

Türkiye’nin Avrupa Birliğine Siyasi Entegrasyonu

Doç. Dr. Selçuk ÇOLAKOĞLU

Türk Kamu Yönetiminde Bilgi Edinme

Doç. Dr. Recep TEKELİ

Türk Kamu Yönetiminde Yönetişim ve Mali Saydamlık

Doç. Dr. Recep TEKELİ

Yönetişim ve Mali Saydamlık

Yrd. Doç. Dr. Hakan ARSLANER

Yaz Okulu Sekreteryası

Programda Değişiklik Yapma Hakkını Saklı Tutar.