İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Bilimsel Araştırma Projesi Yürütebilme Yeterliliklerini Geliştirme KursuProgram


Eğiticiler


Ders içerikleri


Etkinlik Fotoğrafları


 
Anasayfa  Düzenleme Kurulu  Kapsam  Başvuru   İletişim

 

Kapsam:

Öğretmenlerimizin proje hazırlamanın mantığına yeterince sahip olmamaları, proje uygulamaları konusunda deneyimli ve yeterli olmadıkları dikkate alındığında, proje hazırlama konusunda desteğe ihtiyaç duydukları görülmektedir. Düzenlenmesi planlanan bu kurs programı ile ilköğretim Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin bilimsel araştırma projesi yürütebilme yeterliliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

"İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Bilimsel Araştırma Projesi Yürütebilme Yeterliliklerini Geliştirme Kursu" na katılan Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin ve eğiticilerin konaklama ve yol giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Fen ve Teknoloji dersi öğretmenlerinden kursun web sitesindeki (http://www.etkinlik.adu.edu.tr/iftobay/) başvuru formunu doldurarak başvuruda bulunan ve başvuru koşullarına uygun olan başvurulardan, her bölgeden eşit miktarda katılımcı olmasını sağlayacak şekilde seçilecek olan 30 kişilik Fen ve Teknoloji öğretmenine verilecek dersler şeklinde yapılacaktır. Düzenlenmesi planlanan kurs 04-08 Temmuz 2011 tarihleri arasında Adnan Menderes Üniversitesi Didim Uygulama Otelinde yapılacaktır. 

Bu kurs ile:

       1.   İlköğretimdeki öğretmenlerimizin bilimsel araştırma projesi yürütebilme becerilerini geliştirmek,

2.      İlköğretimdeki öğretmenlerimizin bilimsel araştırma yapılandırabilme yeterliliklerini geliştirmek,

3.      Ulusal, Uluslararası ve yerel proje yarışmalarına katılımı arttırmak,

4.      Sunulan projelerin niteliğini arttırabilmek,

5.      Bilimsel araştırma projelerine karşı oluştuğu varsayılan önyargıları değiştirebilmek ve tutumları olumlu hale getirebilmek,

hedeflenmektedir.