Bilimsel Program

KONGRE PROGRAMI

 

Metin Kutusu: Türk Biyofizik Derneği

Web Design: Harun BAŞOĞLU

Bilimsel Konular

Moleküler Biyofizik

Hücresel Biyofizik

Biyoenerjetik/Biyomekanik

Nöro-fizyoloji/biyofizik

Biyomedikal Potansiyeller

Biyolojik Sinyal Analizi

Teorik Biyofizik

Modelleme

Radyasyon Biyofiziği

Biyoelektromanyetik

Görüntüleme Yöntemleri

Spektroskopi

Medikal Fizik

Klinikte Biyofizik

Biyofizik Eğitimi

Serbest Konular

28 Eylül 2010 Salı

09.00-10.00

Kayıt

10.00-13.00

1. Kurs: Elektromiyografi  2. Kurs: Fundamentals of Surface Science            

13.00-14.00

Öğle Yemeği

14.00-17.00

2. Kurs: Fundamentals of Surface Science      

 

3. Kurs: Elektrofizyoloji (Refleks) 4.Kurs: Laserin Tıpta Kullanımı

19.30-21.00

Akşam Yemeği (Kursiyerlere)

 

 

29 Eylül 2010 Çarşamba

09.00-10.30

Kayıt ve Posterlerin Asılması

10.30-11.30

Açılış Töreni

11.30-12.00

Kahve Molası

12.00-13.00

Bilimsel Toplantı -Konferans 1

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr.Salih ÇELİK

 

Prof. Dr. Ferit Pehlivan (Ankara Üniversitesi)

 

Biyofiziğin Kısa Tarihi ve Biyomedikal Bilimler Arasındaki Yeri

13.00-14.30

Öğle Yemeği ve Poster Tartışması: 1-25 nolu Posterler

14.30-15.15

Bilimsel Toplantı -Konferans 2

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr.Necla  ÖZTÜRK

 

Prof. Dr. Gürbüz ÇELEBİ (Ege Üniversitesi)

 

Evrimin Kanıtları

15.20-15.50

 Bilimsel Toplantı -Sözlü Bildiriler 1

 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Yunus KARAKOÇ, Prof.Dr. Cemil SERT

 

1- Kıkırdak Kalınlığının Spektroskopik Bir Yöntem ile Belirlenmesi ,          Murat CANPOLAT, Tuba DENKÇEKEN, Coşar KARAGÖL, Ahmet Turan AYDIN;

 

2- Serviks Dokusunun Tekli Işık Saçılma Spektroskopisi İle Teşhisi ve Sonuçlarının Patoloji Sonuçları İle Karşılaştırılması;                                               Tuba DENKÇEKEN, Murat CANPOLAT, Şeyda KARADEVELİ, Elif PEŞTERELİ, Gülgün ERDOĞAN, Tayup ŞİMŞEK

15.50-16.10

Kahve Molası

16.10-17.00

Panel-I: Kuruluşundan Günümüze İstanbul Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Protein Sentezinden programlanmış hücre ölümü (apoptoz) mekanizmalarının aydınlatılmasına giden süreç

 

Moderatör: Prof. Dr. Rüstem NURTEN, İstanbul Üniversitesi

R.NURTEN, I.ALBENİZ, M.BEKTAŞ, H.AKÇAKAYA, B.ÖZERMAN, A.ÜNLÜ

17.00-18.30

Şehir Gezisi

19.30-21.30

Hoşgeldiniz Kokteyli

 

 

30 Eylül 2010 Perşembe

09.00-09.45

Bilimsel Toplantı-Konferans 3

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ferit PEHLİVAN

 

Prof.Dr.Cüneyt GÖKSOY (GATA)

 

Farklı Beyin Bölgeleri Arasındaki Etkileşimlerin Nörofizyolojik Bulguları

09.50-10.20

 Bilimsel Toplantı -Sözlü Bildiriler 1

 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Belgin BÜYÜKAKILLI, Prof.Dr.Seralp ŞENER

 

3-İki Göz Tarafından Sanal Olarak Birleştirilmiş İmajlar Arasındaki Binocular Etkileşimlerin Elektrofizyolojik Özellikleri                                                Kahraman ATEŞ, Kerem DÜNDAR, Serdar DEMİRTAŞ, Cüneyt GÖKSOY;

 

4- Kas Olmayan Miyozinin (NMIIB) Çapraz Köprü Döngü Hızına Etkisinin Dinamik Yaklaşımla İncelenmesi;                                                            Bilge Güvenç TUNA, Cansel ÜSTÜNEL, Necla ÖZTÜRK, Frank BROZOVICH

10.20-10.45 

Kahve Molası

10.45-11.45 

Bilimsel Toplantı- Konferans 4

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bora BARUTÇU

 

Prof.Dr. Recep AVCI (Montana State)

 

Immunoimmobilization and its application to investigating the localized stability of biofuels and biocorrosion

11:45-12:00

Kahve Molası

12:00-13:00

Bilimsel Toplantı -Sözlü Bildiriler 2

 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Tunaya KALKAN / Prof.Dr. M.Zülküf AKDAĞ

 

4-  Kas Dokusunun Hipokalsemiye Yanıtı Üzerine Cinsiyetin ve Seks Steroidlerinin Rolü;                                                                                                            Said KÖKÇAM, Murat AYAZ, Yusuf KÜÇÜKBAĞRIAÇIK, Şakir TEKİN, Mustafa ŞAHİN

 

6-  Farklı Süre ve Farklı Şiddetteki 50 Hz Manyetik Alanların Kök Gelişimi Üzerindeki Etkileri;                                                                                                        Selçuk ÇÖMLEKÇİ, Özlem COŞKUN

 

7- Radyasyona Maruz Kalmış Farklı Tip Bitki Hücrelerindeki DNA Hasarının Comet Yöntemi İle Tespiti;

Neslihan SORGUCU, Yusuf CANER, Fazile CANTÜRK, Servet ÖZCAN

 

8-  Çok Düşük Frekans elektromanyetik alanların ısı şok proteinleri (Hsp70) ve Kaspaz-9 aktivasyonuna Etkileri;                                                                              Zafer AKAN, Ayşe İnhan GARİP

13.00-14.30

Öğle Yemeği ve Poster Tartışması; 26-50 nolu Posterler

14.30-15.30

Panel II Biyofizik eğitimi

 

Moderatör: Prof. Dr. Erol Ö. ATALAY, Pamukkale Üniversitesi                                                                                  E.Ö. ATALAY, M.D.BİLGİN, Y.KARAKOÇ, R.NURTEN

15.30-15.45

Kahve Molası

15.45-19.00

Türk Biyofizik Derneği Genel Kurul Toplantı

20.00-22.30

Kongre Yemeği

 

 

1 Ekim  2010 Cuma

09.00-10.00

Bilimsel Toplantı -Sözlü Bildiriler 3

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Rüstem NURTEN; Doç.Dr.Murat AYAZ

 

9- Gen Dozlarının Belirlenmesinde MLPA Yaklaşımı; Erol Ö. ATALAY

 

10-İnsan Hemoglobinleri Modelinde Yapay Peptit Kütüphanelerinin Kullanımı;                                                                                                                              Aylin KÖSELER, Ayfer ATALAY, Erol Ö. ATALAY

 

11- Doksorubisine Dirençli K562 Hücrelerinde Yapay Peptid Kütüphanelerinin Kullanımı ve Etkileri;                                                                     Sanem YILDIZ, Ayfer ATALAY, Erol Ö. ATALAY

 

12-  Denizli Yöresinde Normal ve Hb D-Los Angeles Mutasyonu Taşıyıcısı Bireylerin Haplotip Analizi ile Elde Edilen Allel Sıklarının ve Haplotip Türlerinin Karşılaştırmalı Analizi;                                                                                Onur ÖZTÜRK, Ayfer ATALAY, Erol Ö. ATALAY

10.00-10.30

Kahve Molası

10.30-11.30 

 Bilimsel Toplantı- Konferans 5

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cüneyt GÖKSOY

 

Prof Dr. Y. Murat ELÇİN (Ankara Üniv. & Kök Hücre Ens.)

 

Yenileyici Tıp ve Doku Mühendisliği

11:30-11:45

Kahve Molası

11:45-13:00

Bilimsel Toplantı -Sözlü Bildiriler 4

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şefik DURSUN, Prof.Dr. M.Ali KORPINAR

 

13- Kalsiyum kanal blokeri olan Diltiazem ve Ondansetron’un birlikte kullanımının sıçan elektrokardiyografisine etkileri;                                               Murat PEHLİVAN, Mustafa Nuri DENİZ, Nezih SERTÖZ, Hilmi Ömer AYANOĞLU

 

14- Oksitosinin Sıçan Duyusal Sinir Hücresi Alt Tiplerinde Kalsiyum Sinyalleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi;                                                                Mete ÖZCAN, Ahmet AYAR, Ergul ALCIN, İhsan SERHATLIOĞLU, Sibel ÖZCAN, Selim KUTLU, Haluk KELEŞTİMUR

 

15- Kronik Sülfit Uygulamasının kardiyomyosit kalsiyum homeostazına Etkisi;                                                                                                                                       Nihal ÖZTÜRK, Mustafa AYDEMİR, Semir ÖZDEMİR, Coşkun USTA, Nazmi YARAŞ

 

16- Aerobik Sporcularda Kardiyak Fonksiyonların Ekokardiyografi ve Torasik Elektriksel Biyoempedans Yöntemleri ile Değerlendirilmesi;                     Belgin BÜYÜKAKILLI, Dilek ÇİÇEK YILMAZ, Serkan GÜRGÜL, İbrahim RENCÜZOĞULLARI

13.00-14.30

Öğle Yemeği ve Poster Tartışması

14.30-15.15

 Bilimsel Toplantı- Konferans 6

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr.  M. Can AKYOLCU

 

Prof. Dr. Kemal TÜRKER (Ege Üniv. Beyin Araştır. ve Uyg.Merkezi )

 

İnsan Sinir Sisteminin Fonksiyonel Haritasının Çıkartılması Yöntemleri

15.15-15.30

Kahve Molası

15.30-16.45

Panel-III, Klinikte Biyofizik Uygulamaları

 

Moderatör: Doç.Dr. Mehmet Dinçer BİLGİN, Adnan Menderes Üniv.               H.ESEN, E.Ö.ATALAY, A. AKAY, M.D. BİLGİN, M. PEHLİVAN, Ş. DURSUN

16.45-17.15

Kapanış ve Ödül Töreni

19.30-22.30

Gala Yemeği

 

 

 

 

2 Ekim 2010 Cumartesi

09.00-18.00

Sosyal Etkinlik -Gezi