Kurullar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metin Kutusu: Türk Biyofizik Derneği

Web Design: Harun BAŞOĞLU

Kongre Danışman Listesi:

 

Prof. Dr. Feyzan AKŞEN

Prof. Dr. Erol Ö. ATALAY

Prof. Dr. Recep AVCı

Prof. Dr. Erol BAŞAR

Prof. Dr. Belgin BÜYÜKAKILLI

Prof. Dr. Ülkü ÇÖMELEKOĞLU

Prof. Dr. Süleyman DAŞDAĞ

Prof. Dr. İlhami DEMİREL

Prof. Dr. Şefik DURSUN

Prof. Dr. M. Emin ERDAL

Prof. Dr. Yunus KARAKOÇ

Prof. Dr. Abdurrahman KAYA

Prof. Dr. M. Ali. KÖKPINAR

Prof. Dr. Asiye NURTEN

Prof. Dr. Cemil SERT

Prof. Dr. Feride SEVERCAN

Prof. Dr. Seralp ŞENER

Doç. Dr. Murat ÖZGÖREN

Doç. Dr. Murat PEHLİVAN

Doç. Dr. Tamer ZEREN

Yrd. Doç. Dr. Özlem DEMİR

Yrd. Doç. Dr. Ayşe İnhan GARİP

Yrd. Doç. Dr. Semire UZUN

 

Bilimsel Konular

Moleküler Biyofizik

Hücresel Biyofizik

Biyoenerjetik/Biyomekanik

Nöro-fizyoloji/biyofizik

Biyomedikal Potansiyeller

Biyolojik Sinyal Analizi

Teorik Biyofizik

Modelleme

Radyasyon Biyofiziği

Biyoelektromanyetik

Görüntüleme Yöntemleri

Spektroskopi

Medikal Fizik

Klinikte Biyofizik

Biyofizik Eğitimi

Serbest Konular

Kongre Onur Kurulu

 

Prof. Dr. Şükrü BOYLU

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mustafa ALTINIŞIK

Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Engin BERMEK

Türk Biyofizik Derneği Kurucusu ve TUBA önceki Başkanı

Türk Biyofizik Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. M. Salih Çelik 

mscelik@dicle.edu.tr (Başkan)

Prof .Dr. Ferit Pehlivan 

ferit.pehlivan@medicine.ankara.edu.tr

Prof. Dr. Necla Öztürk 

nozturk@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. İsmail Günay 

igunay@cu.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Can Akyolcu 

akyolcu@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Rüstem Nurten 

nurtenr@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Beki KAN  

beki.kan@acibadem.edu.tr

Bilimsel Kurul Üyeleri:

 

Prof.Dr. Pekcan Ungan 

(Kurul Başkanı) pungan@ttmail.com

Prof.Dr. Gürbüz Çelebi 

gurbuz.celebi@ege.edu.tr

Prof.Dr. Hamza Esen 

hesen@ogu.edu.tr

Prof. Dr. Piraye Yargıçoğlu

pakkiraz@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. Bora Barutçu 

barutcu@istanbul.edu.tr

Prof.Dr. Tunaya Kalkan 

tunaya@istanbul.edu.tr

Prof.Dr. Cüneyt Göksoy 

cgoksoy@gata.edu.tr

Prof.Dr. Nurten Erdal 

nerdal@mersin.edu.tr

Prof.Dr. Zülküf Akdağ 

akdag@dicle.edu.tr

Kongre Düzenleme Kurulu

 

Doç. Dr. Mehmet Dinçer Bilgin 

(Başkan) mdbilgin@adu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Hayrullah KÖSE

(Sekreter)

Prof .Dr. Ferit Pehlivan

* ferit.pehlivan@medicine.ankara.edu.tr

Arş. Gör. Harun BAŞOĞLU

 

Arş. Gör. Ş. Gökçe ZENCİRCİ

 

Doktora Öğr. Serçin ÖZLEM

 

 

* Biyofizik Derneği Yönetim Kurulu Temsilcisi