Bildiri Yazım Kuralları

               

 

 

 

Bildiri özetleri yazılırken uyulması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir. Bu kurallara uyarak yazmış olduğunuz bildiri özetlerinizi "Bildiri Gönderim Formu"ndaki ilgili boşluğa aktarıp formdaki diğer boşlukları da doldurarak adubiyofizik@gmail.com adresine e-posta yolu ile göndermeniz gerekmektedir.

“Bildiri Özeti Gönderim Formu"

 

Yazım Kuralları

· Bildiri başlığı 14 punto, koyu ve büyük harfler ile ortalanarak yazılacaktır.

· Yazarlara ait bilgiler ilgili boşluklara yazılacaktır.

· Satır sonları sağa dayalı olarak bitirilecek ve heceler bölünmeyecektir.

· Özet metin Times New Roman fontu kullanılarak, tek satır aralığıyla ve 12 punto yazı büyüklüğünde yazılacaktır.

 

Genel Kurallar

· Bildiriler daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış/sunulmamış, özgün olacaktır.

· Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi Bilim Kurulunca yapılacaktır.

· Kongremizde sözlü sunumlara elimizden geldiğince vakit ayırmak istememize rağmen sözlü sunum taleplerinin aşırı olması durumunda Bilim Kurulunca bazı bildirilerin poster sunumuna çevrilmesi istenilebilir.

· Bilim Kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda sunuma kabul edilen bildiriler, sözlü ya da poster sunumu olarak yapılıp yapılamayacağı konusunda bir onay epostası gönderilecektir.

· Bildiri özetleri genel kurallara ve yukarıda belirtilen yazım kurallarına uygun olmalıdır.

· Bilim Kurulunun değerlendirmesi sonucunda sunuma kabul edilen bildiri özetleri, 22. Ulusal Biyofizik Kongresi Özet Kitapçığında basılacaktır.

 

İçeriğe İlişkin Kurallar

· Bildiri özetleri şekil, tablo, formül ya da resim içermeyecektir.

· Bildiri özet metni alt bölümler içermeyecektir.

· Bildiri özeti, bildirinin içeriğini dolayısıyla yapılan çalışmanın sürecini özetleyen bir yapıda olmalıdır. İçerikte amaç, metot, bulgular ve sonuç bulunmalıdır.

· Bildiri özeti metninde kaynak kullanılmak istendiğinde metin içi referans olarak parantez içerisinde çalışmayı yapan kişinin soyadı ve çalışmanın yapıldığı yıl belirtilebilir.

· Bildiri özetinin sonunda bir satır boşluk bırakılarak çalışmaya ilişkin anahtar sözcükler eklenecektir. Söz konusu bölüm, 12 punto yazı büyüklüğünde "Times New Roman" karakterleri ile ve koyu “Anahtar Sözcükler:” başlığı yanında aynı büyüklükte yazılan en fazla 5 sözcüğü içerecektir.

 

Poster Bildirileri

· Posterlerin ebatları en fazla 85 x 140 cm (en x boy) olabilir.

· Posterler kongre süresince sergilenebilecektir.

· Posteri sunacak kişi sunum günü posterinin başında bulunmalıdır.

 

Posterlerin asılması için gerekli malzeme, poster alanında görevliler tarafından sağlanacaktır

Metin Kutusu: Türk Biyofizik Derneği

Web Design: Harun BAŞOĞLU

 

 

Bildiri Son Gönderim Tarihi:  01 Ağustos 2010

Bilimsel Konular

Moleküler Biyofizik

Hücresel Biyofizik

Biyoenerjetik/Biyomekanik

Nöro-fizyoloji/biyofizik

Biyomedikal Potansiyeller

Biyolojik Sinyal Analizi

Teorik Biyofizik

Modelleme

Radyasyon Biyofiziği

Biyoelektromanyetik

Görüntüleme Yöntemleri

Spektroskopi

Medikal Fizik

Klinikte Biyofizik

Biyofizik Eğitimi

Serbest Konular