TÜBİTAK BAŞVURU DUYURUSU

 

TÜBİTAK Bilimsel Toplantı Destek Programı Başvurusu Hakkında Bilgilendirme

 

Tübitak desteği isteyen (35 yaş altı) genç araştırmacılar için bildiri/poster özeti gönderim son tarihi: 10 Temmuz 2010

Destek isteyenlerin başvurularını; adları, TC kimlik numaraları ve çalıştıkları kurum bilgileri ile birilikte mdbilgin@adu.edu.tr e-posta adresine bildiri özetleriyle birilikte başvuru son tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

 

Kongre kapsamında bildiri/poster sunumu yapacak olan genç araştırmacılara (35 yaş ve altı) kısmi katılım desteği sağlanabilmesi için,

Destekleme programından yararlanmak isteyen genç araştırmacılar bildiri/poster sunumu yapacakları kesinleştikten sonra başvurularını; adları, TC kimlik numaraları ve çalıştıkları kurum bilgileri ile etkinlik Düzenleme Kurulu'na yapmalıdır.

Programdan yararlanmak için TUBİTAK-BİDEB'e bireysel başvuru yapılmayacaktır.

TÜBİTAK 2223-YURT İÇİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Metin Kutusu: Türk Biyofizik Derneği

Web Design: Harun BAŞOĞLU

 

Bilimsel Konular

Moleküler Biyofizik

Hücresel Biyofizik

Biyoenerjetik/Biyomekanik

Nöro-fizyoloji/biyofizik

Biyomedikal Potansiyeller

Biyolojik Sinyal Analizi

Teorik Biyofizik

Modelleme

Radyasyon Biyofiziği

Biyoelektromanyetik

Görüntüleme Yöntemleri

Spektroskopi

Medikal Fizik

Klinikte Biyofizik

Biyofizik Eğitimi

Serbest Konular