Aydın'ın Lezzetleri Yarışması
YEREL ÜRÜN KORUMA KAMPANYASI

Kampanyanın Amacı
Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren ad veya işaretler "Coğrafi İşaret" olarak tanımlanmakta ve bu hak tescil ile kazanılmaktadır. Coğrafi işaret tescilinin temel amacı; coğrafi kaynak gösteren ürünlerin adlarının koruma altına alınmasını sağlamaktır. Verimli tarım arazileri, ürün çeşitliliği, geleneği, kültürel mirası göz önüne alınarak; işbu kampanya ile Aydın iline özgü yerel ürünleri tespit etmek; coğrafi işaret tescili hakkında bilinçlendirmeyi sağlamak; Aydın'a sağlayacağı kültürel ve ekonomik katkılar göz önüne alınarak ulusal ve uluslar arası coğrafi işaret tescil işlemlerini başlatmak; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği ile Aydın ilinin değerlerine sahip çıkmak amaçlanmıştır.