Sempozyum Hakkında
Sempozyum Daveti
Sempozyum Bilim Kurulu
Sempozyum Düzenleme ve Yürütme Kurulu
Sempozyum Takvimi
Sempozyuma Kabul Edilen Katılımcılar
Sempozyum Programı
Sempozyum Gezi Programı
Bildiri Yazım Kuralları
Başvuru Formu
İletişim
 
Bildiri Yazım Kuralları

Bildiri tam metinlerinin basımı yazarlardan geldiği şekilde yapılacaktır. Bu nedenle metinlerin, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yazılması gerekmektedir; aksi durumda bildiri sempozyum kitabında yer almayacaktır.

Sempozyuma bildiri ile katılmak isteyenlerin 250-300 kelimeyi aşmayan Türkçe ve İngilizce özetler ile 5 sözcükten oluşan anahtar kelimelerden oluşan bildiri özetlerini en geç 31 Aralık 2010 tarihine kadar posta veya (tercihan) e-posta yolu ile aşağıdaki adres(lere) ulaştırmaları gerekmektedir.

Ayrıca başlığın sağ alt kısmında yazarın adı, soyadı, sayfa altında ise katılımcıların varsa akademik unvanı, kurumu, e-posta adresi, telefon numarası tebliğ metninin ilk sayfasında yer almalıdır. Bildiri metinleri A4 boyutundaki kâğıda ve Microsoft Word programında 1,5 satır aralığı ile 12 punto, Times New Roman karakteri ile yazılmalı, sayfada üstten ve soldan 3 cm, sağdan ve alttan 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Alıntı veya notlar sayfa altında yer alan dipnotlarda aşağıdaki örneklerde gösterildiği şekilde verilmelidir. Ayrıca bir kopyası CD halinde sempozyum sekreteryasına sunulmalıdır.

Örnek: Bernard Lewis, Ortadoğu, çev. Selen Y. Kölay, Arkadaş Yayınları, Ankara, 2009, s.150. (Yayınevi veya basıldığı matbaa varsa mutlaka, ayrıca ilgili eser ilk baskı değilse kaçıncı baskısı olduğu da belirtilmelidir), Eserin ikinci veya devam atıflarında ise; Lewis, age., s.200 şeklinde olmalıdır.

Makaleler veya bildiri alıntılması ise: Ergün Aybars, "Millileşme ve Çağdaşlaşma Lideri Atatürk", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, 1985 (Cilt, Sayı, Yıl, mutlaka yazılmalı) s.7 (İlgili makalenin tam sayfa aralığı Kaynaklar içinde belirtilmelidir). Makalenin ikinci atıflarında, Aybars,, agm., s.... Sayfa içinde yer alan beş satırı geçen alıntılar girintili paragrafta, 10 punto ile yazılmalıdır.

Metin içinde resim, şekil ve çizelge kullanılabilir. Bunların basımına ait teknik imkânlar yazar tarafından sağlanmalıdır. Kullanılan Türkçede Türk Dil Kurumu'nun yürürlükteki yazım kılavuzuna uyulması gerekmektedir. Dolayısıyla inceltme ve uzatma işaretleri, nisbî (î) kullanımına uyulmalıdır.

Yararlanılan kaynaklar, metin sonunda yazarların soyadına göre alfabetik olarak yazılmalı, aynı zamanda birden fazla eseri olduğu takdirde yayım tarihine göre sıralanmalıdır.

Kaynaklarda eser/kitapların gösterilmesinde şu yol izlenmelidir: Örnek: LEWIS, Bernard (2009). Ortadoğu, Çev. Selen Y. KÖLAY, Arkadaş Yayınları, Ankara.

Kaynaklarda makaleler/bildiriler ise: [Makale Yazarı], Soyad, Ad (Makalenin yayınlandığı dergi/gazetenin, bildiri kitapları, edisyon kitapların basım yılı). Makalenin başlığı, (İtalik yazılmamalı), eser adı (Kitap, Dergi vb. İtalik olmalı), yayın yılı, sayfa tam aralığı belirtilmelidir. Örnek: AYBARS, Ergün (1985). Millileşme ve Çağdaşlaşma Lideri Atatürk, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt 1, Sayı 3.

Kaynaklarda arşiv malzemesinde, ilgili arşivin (yerli veya yabancı) standart bir kısaltması var ise ona itibar edilmelidir (özellikle Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi ve tabi Genelkurmay ATASE Arşivi için), fakat ilk atıfta bu kısaltma yapılmadan uzun açılımı (Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet ve ATASE arşivlerinin varsa arşiv rehberleri esas alınmalıdır. Örnek: Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dahiliye, Kalem-i Mahsus Müdiriyeti, BOA.DH.KMS) mutlaka verilmelidir. Arşiv malzemesinde belgenin ayrıntılı künye bilgisi tercih edilmelidir (Belge tanımlaması). Yazar eğer özel şahıs ve kendi arşivinden bir belge kaynak kullanıyorsa, belge/lerin tasnifli veya tasnifsiz olduğunu belirtmeli, tasnif tarafından yapılıyor ise kendi kısaltma tasarrufunun uyarısını yapmalıdır. Araştırma döneminin süreli yayınları kullanıldığında ilgili gazete/dergiden bir makale veya yazı alıntılamasında ve bunun kaynaklarda gösterilmesinde şu kurala uyulmalıdır:

Örnek dipnotlarda; Yusuf Akçura, "Muallime Dair", Türk Yurdu, Gün Ay (ismi) Yıl, s....

Kaynaklarda ise AKÇURA, Yusuf (1913/veya Hicri). Muallime Dair, Türk Yurdu, Gün Ay (ismi), s...., gazetenin tümü referans alınıyorsa yine aynı şekilde gösterilmelidir. Kaynaklarda makale, kitap, arşiv, sözlük v.s. kaynakların iç tasnifine gerek yoktur.

Bilimsel Danışma Kurulu'nca yapılacak değerlendirme sonucunda kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin 31 MART 2011 tarihine kadar aşağıdaki adrese gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar gönderilmeyen bildiriler dikkate alınmayacaktır.